De Danske Sprogcentre

Meget mere end sprog

Få den optimale undervisning

Undervisning på sprogcentre over hele landet – også online

På de mere end 50 sprogcentre landet over undervises voksne udlændinge i dansk på mange niveauer. For at sikre kvaliteten kontrolleres vores medlemmer – som de eneste sprogcentre i landet – løbende af kommuner og af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Undervisningen foregår generelt på enten dag-, aften- eller weekendhold.

Ud over undervisning på hold tilbyder mange sprogcentre også mulighed for at lære dansk på onlinekurser. Onlinekurser kan tages individuelt og kan også afsluttes med modultest. Med onlinekurser kan kursisten lære dansk, når det passer i forhold til arbejde, familieliv og uddannelse – uafhængigt af tid og sted.

Kontakt dit lokale sprogcenter for mere information om din mulighed for at få undervisning enten på hold eller online.

Undervisning

Vi tilpasser undervisningen til den enkeltes behov

Medarbejderen bliver visiteret inden han/hun begynder på undervisningen. Her vurderer sprogcentret medarbejderens forudsætninger, sådan at det bedst mulige undervisningstilbud kan gives på det rigtige niveau.

Danskkurserne er opdelt i tre danskuddannelser, der hver består af 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en test med undtagelse af det sidste, der afsluttes med en statskontrolleret Prøve i Dansk. Alt afhængigt af din medarbejders forudsætninger tilbydes han/hun enten Danskuddannelse 1, 2 eller 3.

Vedr. permanent opholdstilladelse og statsborgerskab se ministeriet hjemmeside for yderligere information.

Danskkurserne

 

 

Danskuddannelse
1

Målrettet kursister med ingen eller ringe skolegang, kursister, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, og kursister, som ikke har kendskab til det latinske alfabet.
Uddannelsen består af 6 moduler.

Danskuddannelse
2

Målrettet kursister, der som minimum har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og som kan læse og skrive det latinske alfabet.
Uddannelsen består af 6 moduler.

Danskuddannelse
3

Målrettet kursister, der som minimum har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.
Uddannelsen består af 5 eller 6 moduler, og begge moduler afsluttes med en afgangsprøve.
Studieprøven efter det 6. modul er det dansksproglige adgangskrav til de videregående uddannelser.

Hør mere om dine muligheder

Stor fleksibilitet og mange muligheder

Sprogcentre har løbende optag af kursister og tilbyder undervisning på enten dag-, aften- eller weekendhold. Kurserne planlægges i mange tilfælde i samarbejde med virksomheder og/eller jobcentre.

Find og kontakt dit lokale sprogcenter for information om dine muligheder.

Find sprogcenter

Tilmeld interessebank

Få tilsendt information om relevante kurser, nyheder og meget mere.

Find sprogcenter

Med over 50 sprogcentre i hele landet dækker vi Danmark ind. Find dit lokale sprogcenter her.